Text Size

Zemanová Veronika, DiS.

ZEMANOVÁ VERONIKA, DiS.

Dne 26. července 2013 převzala naše kynoložka Veronika Zemanová ocenění od prezidenta HZS ČR. Ocenění bylo udělováno za desetiletou praxi záchranné kynologie v Integrovaném záchranném systému.

Veronika je atestovaným psovodem Ministerstva vnitra celých deset let. Za tu dobu splnila  10 atestací celkem se třemi psy.

 

1. Všeobecná kynologie:

 • Úvod do kynologie 1989, první pes od roku 1990
 • Funkce a aktivity:
  • Instruktor výcviku MSKS
  • Hlavní výcvikář kynologického klubu v Babicích u Brna
  • Poradce ve výchově a výcviku psů
  • Poradce při nápravě problémového chování psů
  • Výcvik všestranný a záchranářský
  • 10 let nepřetržitě atestovaný psovod Ministerstva vnitra
  • 11 obhájených atestů pro praktická nasazení v ČR i zahraničí
  • Certifikovaný člen USAR ČR – mezinárodní záchranné akce
  • Praktické zásahy v sutinovém i plošném zaměření
  • Účast na MČR Záchranných psů
  • Účast s umístěním ve sportu, v oboru záchranné i všestranné kynologie
 • Počet vlastních psů celkem: 8 psů různých plemen
 • Psi v praktické záchranařině:
  • Dixi od Hruškovského potoka - fena zlatého retrívra (nar. 1999), splnila 17 zkoušek z výkonu, 2x atesty MV, 1x atesty Polské republiky. Byla určena pro sutinové vyhledání v ČR a pro zahraniční mise. Splnila smluvní podmínky pro vnitrostátní a zahraniční mise za Polskou republiku. Nevhodná pro rozsáhlá plošná pátrání.
  • Armin Malimit - pes belgického ovčáka – malinois (nar. 2004), splnil 19 zkoušek z výkonu, č všestranné zkoušky, 4x sutinové atesty MV (první ve dvou letech) a 3x plošné atesty MV. Zařazen na mezinárodní nasazení. Úspěšný i ve sportu s mnoha umístěními.
  • Connie z Chitusiho údolí – fena belgického ovčáka - 1x sutinové atesty MV. Zařazena na mezinárodní nasazení. Skončila ze zdravotních důvodů.
  • příprava psa NKO pro praktické i sportovní využití.

2. Záchranářská kynologie:

 • Atesty Ministerstva vnitra v sutinovém vyhledání pro zásahy na celém území ČR a v zahraničí – 7x, se třemi psy
 • Atesty Ministerstva vnitra v plošném vyhledání – 3x
 • Atesty Polské republiky v sutinovém vyhledání
 • Povahové a krizové psychotesty Ministerstva vnitra a HZS ČR
 • Zdravotní a fyzické vyšetření a prověrky
 • Člen sdružení SAR CZ
 • Certifikovaný člen USA

 

3. Vzdělání, školení v oblasti kynologie:

 • Maturita – obor kynologie, akademie Humpolec
 • Vyšší zdravotnická škola – obor diplomovaný zdravotnický záchranář, Brno
 • Kurzy první pomoci, bývalý člen humanitární jednotka Českého červeného kříže
 • Slaňování
 • Topografie – zaměřeno na orientaci v terénu a práce s GPS
 • WILDERNESS SEMINAR 2009 - seminář pro praktické vyhledání pohřešovaných osob v terénu a metodika vedení pátracích akcí
 • školení výcvikářů SZBK ČR
 • školení výcvikářů MSKS
 • školení výcviků psů pomocí klikru
 • školení výcviků psů pro obedience
 • školení výcviků psů pro TART

 

4. Účast na akcích zaměřených pro praxi ve vzhledání osob:

 • Odborná příprava kynologů předurčených pro nasazení v rámci IZS konaná 1-2x ročně Ministerstvem vnitra – 5 účastí
 • Pracovní setkání USAR týmů evropské unie konané 1x ročně evropskou unií pro profesionální záchranné týmy z celé Evropy – 3 účasti
 • Mezinárodní SAR závody unie - team ČR (3 psovodi) 1. místo v sutinách, 1. místo v plošném vyhledání, Švestková a Dixi 2. místo v jednotlivcích z 8O-ti psovodů celé Evropy.
 • Sesuv domu Kanice – cvičení zaměřené na sutinové pátrání a spolupráci s HZS
 • Cvičení Kanice 2005 – cvičení zaměřené na plošné pátrání a spolupráci s ČČK a HZS
 • Rescue Patrol – cvičení zaměřené na záchranné práce složek IZS