Text Size
Záchranařina Kynologie v IZS, USAR Odborná kynolog. komise MV ČR

Odborná kynolog. komise MV ČR

Složení odborné kynologické komise
Odborná kynologická komise byla ustavena pod č.j. MV-31175-3/PO-2008 ze dne 28. listopadu 2008 jako odborná komise generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ve složení:

předseda
pan Gustav Hotový - lektor služební kynologie MV
členové
mjr. Ing. Martin Červenka DiS - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
kpt. Bc. Michaela Kranátová - Policejní prezidium ČR
plk. Ing. Miloslav Martinec - Generální štáb Armády ČR
pan Vladimír Kuchta - Svaz záchranných brigád kynologů ČR
pan Miroslav Švestka - Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR
pan Karel Novák - Horská služba ČR
pan František Schejbal - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
pan Josef Žalud - Městská policie hl. m. Prahy
pan Pavel Šabacký - Kynologická záchranná jednotka ČR

Jedná se o mezirezortní odbornou kynologickou komisi, která společně řeší metodiku výcviku a zkoušení a jejímiž členy jsou osoby zastupující všechny obecně známé subjekty činné v problematice záchranářské kynologie.

Úkolem komise je sjednocení postupů a vymezení kompetencí jednotlivých složek IZS v oblasti záchranářské kynologie a předcházení rozporům mezi občanskými sdruženími působícími v oblasti záchranářské kynologie a dotčenými státními orgány.

Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/kynologie-v-integrovanem-zachrannem-systemu.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d