Text Size
Záchranařina Kynologie v IZS, USAR Destruction 2010: Komořany zasáhlo zemětřesení

Destruction 2010: Komořany zasáhlo zemětřesení

KOMOŘANY: V úterý 22. června 2010 bylo zahájeno v Komořanech na Mostecku rozsáhlé mezinárodní cvičení kynologických týmů pod názvem Destruction 2010.

Byly aktivovány záchranné týmy HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, kynologické skupiny a lékaři. Týmy se přesunou do místa cvičení.

Cvičení je zaměřeno na nasazování psovodů se psy předurčenými k vyhledávácím a záchranným pracím, nasazení USAR odřadu České republiky (z anglického Urban Search and Rescue – vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) k vyhledání a záchranně osob ze zřícených budov.

Námětem je zřícení několika budov městské zástavby vlivem přírodního jevu – zemětřesení. Došlo k totální destrukci budov a u zbylých stojících objektů
je velmi narušená jejich statika. Existuje předpoklad zavalení většího počtu osob. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby.

Cvičení se zúčastní asi 110 cvičících. Téměř 70 členů odřadu Heavy USAR CZ, 40 kynologů, z toho 14 zahraničních (Slovensko, Slovinsko, Německo, Maďarsko). Dílčí úlohy cvičících skupin budou průběžně vyhodnocovány. Při tomto rozsáhlém cvičení bude prověřena taktika zásahu, vytvoření nových kontaktů mezi jednotlivými týmy České republiky s týmy ze zahraničí.

Cvičení potrvá do 26. června 2010.

Zdroj: http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=20022
Autor: Ivana Svitáková

 


 

Most, Komořany – V areálu dolu Jana Švermy se otřásla zem. V Komořanech na Mostecku se od začátku týdne do soboty konalo rozsáhlé mezinárodní cvičení kynologických týmů pod názvem Destruction 2010.

Pod sutinami spadlého domu záchranáři hledali lidi. Došlo tam totiž k simulovanému zemětřesení. Trénovalo tam několik desítek psovodů se psy vycvičenými například k vyhledávání zavalených.

Cvičení trvalo několik dní. Jenom tako mohlo působit opravdově. Podle velitele zásahu Jana Havrdy to totiž v realitě může trvat rovněž několik dn,í než všechny lidi vyprostí.

Kam se lidé nedostali,  pomáhali psi.

„Ti jsou vycvičeni na hledání živých i mrtvých lidí,“ řekl Jan Havrda, který zasahoval i při zemětřesení v Turecku. Podle něj je na zemětřesení nejhorší bezmoc obyvatel, kteří pohromu přežili.

„Pod sutinami jsem byl šest hodin, než mě záchranáři našli, nejhorší byla tma a zima," svěřil se Honza Danda, který při cvičení hrál obyvatele spadlého domu.

Cvičení, které se v dolu konalo, bylo zaměřeno na nasazování psovodů se psy předurčenými k vyhledávacím a záchranným pracím nasazení USAR odřadu České republiky, což je vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí.

 

Zdroj: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/destruction--komorany-zasahlo-zemetreseni20100625.html

 


 

Námět cvičení
Dne 22. června 2010 ve 3.03 hod. ráno místního času (1.03 UTC) zasáhlo zemi Komořansko ničivé zemětřesení o síle 7,6 Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení bylo v hloubce 10 km a vzdáleno 8 km západně od hlavního města Most. Vlivem zemětřesení došlo ke zřícení většiny budov městské zástavby města Komořany, Schwermabád a Vrskmaň. Následkem přírodního živlu je totální destrukce většiny budov městské aglomerace a u zbylých stojících objektů je předpoklad velmi narušené stability. Je reálný předpoklad zavalení mnoha osob pod troskami budov. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby. V blízkosti zasažené oblasti se nachází atomová elektrárna Počerady, je plně pod kontrolou inspektorů MAAE (International Atomic Energy Agency, IAEA) a dle jejich sdělení je její provoz bez problémů.
Město Schwermabád, kde žije většina pracovníků atomové elektrárny a které ještě donedávna bylo ovládáno vojenskými složkami státu, je těžce zasaženo.
Komořansko nemá dostatečné síly a prostředky na zvládnutí situace a proto se rozhodlo požádat o zahraniční pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací (UN-OCHA a EU Monitorovací a informační centrum). Na základě této žádosti MV-generální ředitelství HZS ČR aktivuje USAR odřad CZ v úrovni Heavy. Zahraniční záchranné týmy budou provádět vyhledání a záchranu obětí katastrofy na místě mimořádné události ve spolupráci se záchrannými složkami dané postižené země.
V místě mimořádné události koordinují záchranné práce místní orgány (Local Emergency Management Authority, dále jen „LEMA“), bude zřízeno příjmové centrum pro příjem mezinárodní pomoci (Reception/Departure Centre, dále jen „RDC“) a centrum pro koordinaci nasazení mezinárodní pomoci (On-Site Operations and Coordination Centre, dále jen „OSOCC“).

Zdroj: www.usar.cz

Číst celý plán cvičení...

 


 

Kynologické týmy obstály na výbornou
29.června 2010 (Ivana Svitáková) - Ve dnech 22.-26.6.2010 proběhlo na území České republiky rozsáhlé mezinárodní cvičení pod názvem Destruction 2010. Cvičení bylo zaměřeno na nasazování psovodů se psy předurčenými k vyhledávácím a záchranným pracím, nasazení USAR odřadu České republiky (z anglického Urban Search and Rescue – vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) k vyhledávání a záchranně osob ze zřícených budov. (Informace o odřadech na www.usar.cz)

Řídící cvičení plk. Ing. Jiří Šlechta z generálního ředitelství ministerstva vnitra HZS ČR zhodnotil průběh cvičení : „Cílem cvičení byla simulace reálného nasazení při mezinárodní záchranné operaci. Tomu odpovídaly i podmínky, ve kterých musely týmy zasahovat a následně i odpočívat – tzn. polní tábor. Během cvičení se ukázala vysoká profesionalita všech přítomných záchranářů a jejich svědomitý přístup k celé problematice. I tyto faktory byly důvodem toho, že během čtyř dnů náročného cvičení nedošlo k žádnému zranění záchranáře ani psa. Tímto bych rád poděkoval všem účastníkům cvičení a všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a zajištění průběhu.“ 

Soutěž kynologických týmů
V rámci cvičení proběhla soutěž kynologických družstev. Dvoučlenná družstva tvořena dvěma kynology se psy, absolvovala celkem tři úkoly v předem stanoveném časovém limitu. Po odstartování ze základního tábora se družstvo přesunulo do místa, kde byly v sutinách zavalené osoby. Nejdříve musel kynolog se psem projít domem bez schodiště, pouze po šikmých plochách a následně traverzem z prvního patra dolů. Družstva se následně přesunula do sektoru určeného k vyhledávání osob v sutinách. Vyhledávání osob v sutinách probíhalo jak ve dne, tak v nočních hodinách. Družstva získala body za počet vyhledaných osob, při shodném počtu bodů o pořadí rozhodoval dosažený čas.

Vítězným družstvem v silné konkurenci a náročných podmínkách se stali Jaroslav Filip a Petr Linda z  Městské policie hl. m. Prahy, druhé místo obsadili jejich týmoví kolegové Miloslav Čeněk a Filip Štrach, třetí místo získaly Veronika Švestková startující za USAR CZ a Lenka Vlachová ze ZBK JMK ČR. Speciální cenu rozhodčích za „nejlepší práci na sutině“ pak za svůj výkon získala Emese Szabó z Maďarska.

Námětem cvičení bylo zřícení několika budov městské zástavby vlivem přírodního jevu – zemětřesení. Došlo k totální destrukci budov a u zbylých stojících objektů je velmi narušená jejich statika. Existoval předpoklad zavalení většího počtu osob.

Cvičení se zúčastnilo asi 110 cvičících. Téměř 70 členů odřadu Heavy USAR CZ, 40 kynologů, z toho 14 zahraničních (Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko).


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR